Covid-19 och läget2020-06-08T18:37:49+02:00

Angående Covid-19

8 juni, 2020, uppdaterat!

Fjällturen vill uppdatera informationen kring hur vi planerar.
Vi på Fjällturen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i samhället och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19 (coronaviruset).

Fjällturens datum har nu flyttats till 22-23 Augusti, och vi följer utvecklingen gällande Covid-19 och hoppas på att det lugnar ner sig framåt sommaren.

Folkhälsomyndighetens regelverk säger från 29 Maj att man inte kan ha evenemang större än 50 personer.
Dessa Råd innebär bland annat att man ska undvika att samla många personer på samma ställe, undvika resor och hålla avstånd till varandra.

– Att cykla något av Fjällturens lopp bedömer vi i skrivande stund inte innebära någon större risk för smitta, däremot är det vårt uppdrag på Fjällturen att se över eventuella lösningar på hur vi kan minska folksamlingarna i samband med nya Fjällturenveckan, om inte Coronaspridningen minskar,  detta även om myndigheter tycker det är OK för event, dvs att spärr hävs att köra i sommar, eller 22-23 Augusti.

Fjällturenenveckan, den nya går 22-23 Augusti, och vårt mål är att genomföra alla planerade lopp, om myndigheterna häver spärren för arrangemang.  Om spridningen utvecklas ytterligare in i sommaren kommer vi 23 juli att återkomma med ytterligare information och eventuellt nytt beslut meddelar Tävlingsledare Magnus Rydhult.

Mer information om detta kommer uppdateras framöver på vår hemsida.

Mer information om covid-19 finner du här Folkhälsomyndigheten. Där finns även tips och generella råd, kring vad som är viktigt att tänka på för att minska eventuell smittspridning. Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

8 juni
Funäsdalen.