Fjällturen vill informera likt andra arrangörer nu gör i landet.
Vi på Fjällturen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i samhället och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19 (coronaviruset).

Fjällturen arrangeras om 4 månader, V28, och vi ser ingen anledning för tillfället att vidta några åtgärder.

– Att cykla något av Fjällturens lopp bedömmer vi i skrivande stund inte innebära någon större risk för smitta, däremot är det vårt uppdrag på Fjällturen att se över eventuella lösningar på hur vi kan minska folksamlingarna i samband med Fjällturenveckan, om inte Coronaspridningen minskar,  detta även om myndigheter tycker det är OK för event, dvs att spärr hävs att köra i sommar.

Fjällturenenveckan går V28 i juli, och vi har tiden på vår sida och vårt beslut är idag är att vi ska kunna genomföra alla planerade lopp, under Fjällturen veckan. Om spridningen utvecklas ytterligare in i sommaren kommer vi att återkomma med ytterligare information och eventuellt nytt beslut meddelar Tävlingsledare Magnus Rydhult.

Mer information om detta kommer uppdateras framöver på vår hemsida.

Mer information om covid-19 finner du här Folkhälsomyndigheten. Där finns även tips och generella råd, kring vad som är viktigt att tänka på för att minska eventuell smittspridning. Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

11 Mars
Funäsdalen.