Inför Fjällturen 2020 hittar ni här sista minuten infon

 • Nummerlappar för Landsvägsloppet hämtas i Ramundberget onsdag 8 juli från klockan 18.00-20.00. Eller på start i Vauldalen senast en timme före start. Kansli i Vauldalen öppet från
 • Fjällturen är sanktionerade av Svenska Cykelförbundet, mer information om vad detta innebär hittar ni på förbundets hemsida, scf.se.
 • Fjällturen samarbetar med företaget Neptron AB som tillhandahåller anmälningstjänst och tidtagningstjänst. Deltagare vidarebefordras vid anmälan till Neptrons hemsida för anmälningstjänsten.
 • I samband med anmälning och i och med att anmälningsavgiften är betald så erhåller deltagarna ett bekräftelsemejl.
 • Man kan boka buss till start på landsvägsloppet den 9 juli via hemsidan (bokning öppnas under hösten). i vill att så många som möjligt åker buss till Vauldalen från Ramundberget, då det finns begränsat med parkeringar, och att vi tänker på miljön.
 • Efteranmälan kan göras i mån av plats för MTB lördag 11 juli fram till kl. 08.30, landsväg se hemsida om det är fullt, annars fram till 09.00 samma dag, dvs 1 timme före start.
 • Vid samtliga depåer finns möjlighet till enklare service såsom smörjmedel och verktyg.
 • Alla depåer i Fjällturen erbjuder samtliga deltagare att fylla på vatten/sportdryck.
 • Vid depå Livsäterån serveras vatten och sportdryck
 • Vid depå Bruksvallarna serveras det sportdryck, vatten, Pringels, russin bananer
 • Vid depå Mittåkläppen serveras vatten, sportdryck, bananer bullar och russin.
 • Alla bemannade depåer har första hjälpen väskor.
 • Före tävlingsklass 58 km går MC, övriga klasser har start bil i 5 km, sedan tydlig markering och skyltar.
 • Banan är tydligt uppmarkerad med skyltar och markeringsband. Där banan delar på sig finns bandelningsskylt 100 meter innan som talar om vilken bana du skall ta. Dessa finns från Funäsdalen, delning 32 km banan längst upp efter Vivallsvägen. I Bruksvallana efter vätskestationen för 25 och 9 km, samt vid Fålåtjärn efter Mittåkläppsvägen för 35 km.
 • Sista milen in till Bruksvallarna och andra vätskan är markerad med nedräkning, lika från Mittåkläppen till målet för 58 km.
 • Om du av någon anledning stannar under loppet så ber vi dig att kliva av vägbanan och ta med cykeln för att inte riskera övriga cyklisters säkerhet.
 • För övernattning i samband med Fjällturen rekommenderar vi Ramundberget eller destinationsbolagets hemsida för tips och service. Funäsfjällen,
 • Startkuvert med nummerlapp hämtar vid tävlingens kansli i Ramudberget för MTB med start fredag 12 juli. Kansliet håller öppet mellan kl. 10.00 – 20.00, samt på start i Funäsdalen lördag 13 juli mellan 06.15-08.15
 • Omklädning och dusch finns i målet i Ramundberget
 • I anslutning till mållet i Ramundberget finns också möjlighet till parkering.  I Funäsdalen följ anvisning på plats.
 • I Ramundberget kommer det även finnas cykeltvätt, följ anvisningar på plats.
 • I Ramundberget finns en bevakad plats för att lämna cyklar och överdragskläder. Observera stöldrisken, arrangören ansvarar ej för inlämnade saker.
 • Kom väl förberedd och i god tid till loppet. Se till att vara fysiskt förberedd med träning och mat.
 • Tidtagningsantenner sitter på höger sida om banan vid start, målgång och utmed banan. Det är viktigt att du sätter ditt tidtagningschip på hjälmens högra sida. Om du av någon anledning passerar antennerna flera gånger så riskerar din tid bli felaktig. Var extra noga med detta vid starten där tider blivit felaktiga tidigare år då cyklister cyklat fram och tillbaka före start.
 • I det fall du bryter loppet och ej har möjlighet att själv ta dig till närmaste depå så uppmanar vi dig att göra någon uppmärksam på din position och meddela denna vid nästa kontroll för att upphämtning ska ske så snart som möjligt. Arrangören har fasta och rörliga funktionärer längs hela banan som hjälper dig så som möjligt.
 • Eftersom att loppet går bitvis på ej avlysta vägar  (genom Funäsdalen) ber alla cyklister att visa hänsyn till övriga trafikanter och följa de allmänna lagar och regler som finns.
 • Utmed banan finns  skyltar som visar vägen samt markeringsband. Uppmärksamma att motionsloppets olika distanser delvis går på samma banor och att de, där de skiljs åt, märks med gällande distans. Trafikvakter och funktionärer finns utmed banan för att göra er och övriga trafikanter uppmärksam om varandra.
 • Fjällturen är ett miljömedvetet evenemang och uppmuntrar därför samtliga deltagare att inte kasta skräp i naturen. Tänk på våra vilda djur som kan skadas av skräpet, så ta med er skräpet och kasta på anvisad plats vid nästkommande depå. De cyklister som kastar skräp i naturen längs banan kan om de uppmärksammas att få ett tidstillägg på 20 minuter,  alt diskas!
 • I Ramudberget har alla som cyklat och anhöriga möjlighet att äta mat. Nya restaurang grytan välkomnar er. De som cyklat 58 och 70 ingår det mat efter målgång, din nummerlapp fungerar som matbiljett.
 • Samtliga deltagares tider för loppet presenteras på www.fjallturen.se
 • I anslutning till målområdet i Ramundberget finns olika aktiviteter att göra. Test vår pumptrack, eller varför inte nya Flowtrack banan som startar vid restaurang 1000 ner till målet.

Försäkringar, vi kan rekommenderar Startklar, som betalar åter vid sjukdom eller andra skador
Din anmälan till Fjällturen är bindande och ej återbetalningsbar.

Återbetalning och inställt arrangemang

Anmälningsavgiften återbetalas inte vid sjukdom eller andra personliga skäl.
Vi rekommenderar försäkringen, Startklar.
Om Fjällturen p g a extraordinära omständigheter, krig, sjukdomar eller annat tvingas ställa in, kommer vi att kompensera de som redan betalt startplats genom en fristart till nästa år.
Alla skall vara medvetna om att Fjällturen driver sitt fina arrangemang helt ideellt, och utifrån detta läggs inkomster till att bygga banor, spänger, vägar m.m
Att låta startavgiften kvarstå, ger även en garanti att Funäsfjällens anrika lopp får leva vidare, du går inte lottlös, vi ställer upp bakom alla!

Försäkring
Det försäkringsskydd som ingår i årslicens, engångslicens (Sportklass) och anmälningsavgift (motionsklass) via Svenska Cykelförbundet, är begränsat. Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring, tex Startklar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Du har möjlighet att teckna försäkringen Startklar om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta.  Läs mer på startklar