Fjällturen går genom Sveriges kanske vackraste natur. Området är högalpint med känslig flora och fauna. Snön faller i stora mängder, ofta tidigt och ligger kvar länge. Växtsäsongen är kort och därför är det extra viktigt att man väljer att cykla på de iordninggjorda cykellederna för att minimera slitaget. Markerna i Funäsfjällen är också arbetsplats för rennäringen och småjordbruken med betande djur.

Fjällturens banor går till stor del på de cykelleder som iordningsställts.

Men vissa bitar går på unika delar där markägarna låter oss cykla där för en dag. Vi ber er respektera att inte cykla på dessa ställen resten av året.
Delar av banan går på vägar och stigar i renbetesland. I juli märker samerna renkalvarna, och lägger ner mycket arbete på att samla renarna. Under tävlingen längs banan kommer detta inte att vara ett problem, men tänk gärna annars på att inte störa renarna när du vistas på fjället.  Undvik att närma dig renarna. Njut hellre av de vackra djuren på avstånd. Om du måste vidare så ta dig då runt flocken med stor marginal så att de inte behöver sätta sig i rörelse.


Bild/foto lånat från Mittådalens Sameby.

Under fjolårets Covidepidemi kunde inte Fjällturen genomföras av smittskyddsskäl. Men många passade på att sommarsemestra i de svenska fjällen. I de vackraste områdena blev besökstrycket hårt, och samerna upplevde större problem för sin näring. Allemansrätten bygger på respekt för människor och natur.
Årets Fjälltur kommer att ordnas lite annorlunda av smittoskyddsskäl. Därför gör vi på prov en ändring av bansträckning och längder. Men vi vill också försöka hitta fram till en långsiktigt hållbar lösning tillsammans med Mittådalens sameby när det gäller sträckning och tid för genomförande av Fjällturen.

Bästa Fjällhälsningar
Anders och Magnus
Fjällturen